นายเทียนชัย แสงหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/05/2016
ปรับปรุง 12/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 42012
Page Views 68233
 
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.ย. 60 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันสาธารณภัยด้านการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ประชาชนตำบลน้ำก้อ
ณ วัดศรีชมชื่น หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 056794161 ต่อ 0
22 ก.ย. 60 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ 056794161 ต่อ 0
21 ก.ย. 60 โครงการบริหารจัดการขยะหมู่บ้านต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฎรศรัทธาธรรม ม.8 ต.น้ำก้อ 056794161 ต่อ 0
06 ก.ย. 59 ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ 056-794161 ต่อ 0
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อมอบทรายทีมีฟอสและน้ำยาพ่นยุงให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำก้อ เพื่อดำเนินงานและกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อไป
วันที่ 29 เมษายน 2559 ทางอบต.น้ำก้อ ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปา บริเวณ หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (ล้างใบพัดซัมเมอส์และต่อท่อเพิ่มอีก 2 ท่อน)
วันที่ 29 เมษายน 2559 ทางอบต.น้ำก้อ ได้เข้าดำเนินการติดตั้งซัมเมอสหมู่ที่ 10 เพื่อใช้น้ำเลี้ยงประปาหมู่ที่ 8 โดยใช้ปั้มซัมเมอสเก่าจากหมู่ที่ 1 มาติดตั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาชั่วคราวระหว่างรอการจัดซื้อใหม่
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ทางอบต.น้ำก้อ ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณ หมู่ที่ 1 และบริเวณ หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากท่อจ่ายน้ำประปาแตกค่ะ
วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลาประมาณ 19.00 น.เป็นต้นไป ทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ ออกประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนา 3 ปี อบต.น้ำก้อ (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562) ณ ศา
วันที่ 12 เมษายน 2559 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2559 ตำบลน้ำก้อมี 2 จุดคือ 1.บริเวณสี่แยกบายพาสหมู่ที่ 8 ตำบลน้ำก้อ ผู้ใหญ่บ้าน