นายเทียนชัย แสงหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/05/2016
ปรับปรุง 22/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 69958
Page Views 126881
 
ประวัติความเป็นมา

          องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อแต่เดิมเป็นสภาตำบลน้ำก้อซึ่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในเดือนมกราคม  2539   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537 ตำบลน้ำก้อได้ก่อตั้งมาประมาณ 300 ปี มีประชาชนอพยพเข้ามาอยู่อาศัย 3 พวก ได้แก่ พวกลาวหลวงพระบางหรือไทยหล่ม พวกไทยเหนือ (พวกญวน) และพวกไทยพรวนหรือละโว้จากลพบุรี ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินตามลำห้วย คือห้วยลำก้อใหญ่และห้วยลำก้อน้อย ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเขาหัวช้างและภูตาดฟ้า เป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวตำบลน้ำก้อ ถือว่า “น้ำก้อ” เป็นภาษาถิ่นภาษาไทยหล่ม ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ให้ความหมายไว้ 2 นัยคือ “ก้อ” หมายถึง น้ำผุด น้ำซับ แหล่งน้ำบ่อ อีกนัยหนึ่งหมายถึง วังน้ำวน น้ำที่ไหลกลิ้งลงมาจากที่สูง หรือน้ำที่ไหลม้วนตัวลงมาจากที่สูง จึงให้ชื่อว่า “บ้านน้ำก้อ” ซึ่งมีสภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล มีสภาพป่าไม้หนาแน่น เป็นที่ราบลุ่มรอบๆหมู่บ้านและตามเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีที่ราบติดกับเชิงเขาด้านตะวันตกของหมู่บ้าน มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงชัน มีป่าไม้หนาแน่น เชื่อมกับเขาค้อและภูหินร่องกล้า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำห้วยน้ำก้อ ที่ไหลจากภูเขาสูงลงสู่ด้านล่างผ่านบริเวณหมู่บ้านน้ำก้อ เมื่อฝนตกหนักก็จะมีน้ำป่าไหลหลากทุกปี ทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมหมู่บ้านเรื่อยมา และน้ำจะพัดพาตะกอนดินมาทับถมอยู่ทั่วไป ทำให้ลำห้วยตื้นเขิน ดังเมื่อประมาณ 90 ปีที่ผ่านมา มีการเกิดอุทกภัยน้ำท่วม ทำให้บ้านเรือนเสียหาย มีผู้คนล้มตาย และต่อมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2544 เวลาประมาณ 3.00 นาฬิกา ก็เกิดอุทกภัยน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้ง น้ำป่าไหลหลากพัดพาทะเลโคลน ท่อนไม้และหิน มาทับถมบ้านเรือน ทำให้ทรัพย์สินเสียหายและมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก
 

การปกครองและการพัฒนา
          
           ประชาชนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม จะมีผู้นำกลุ่มของตัวเอง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้นำกลุ่มมารวมกันเป็นหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านจะมีผู้นำเรียกว่าผู้ใหญ่บ้าน แต่ละหมู่บ้านใน 8 หมู่บ้านรวมกันเป็นตำบล เรียกว่า “ตำบลน้ำก้อ” จะมีกำนันเป็นหัวน้าตำบล มีหน้าที่ดูแลการปกครองและพัฒนาตำบล เรียกว่า “สภาตำบล” เป็นรูปคณะกรรมการโดยมีกำนันเป็นประธาน ผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมการ และมีข้าราชการในท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาตำบล ต่อมามีประชาชนเพิ่มขึ้น ได้ขยายการพัฒนาการปกครองจาก 8 หมู่บ้าน เป็น 13 หมู่บ้าน และเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตำบลจากสภาตำบล เป็นหน่วยงานบริหารการพัฒนาตำบลเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” โดยมีคณะทำงานมาจากการเลือกตั้งและข้าราชการประจำอีกส่วนหนึ่ง ส่วนการปกครองจะมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่แรกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
1. นายจู หรือกำนันจู
2. นายศรี โสมาศรี ได้รับพระราชทานนามเป็น “ขุน” เรียกว่ากำนันขุนศรี โสมาศรี
3. นายโส แสงหาญ ได้รับพระราชทานนามเป็น “ขุน” เรียกว่ากำนันขุนโกทกทวีการ
4. นายโม้ นาคำ ได้รับพระราชทานนามเป็น “หมื่น” เรียกว่ากำนันหมื่นพระราชวัง
5. นายศรีมูล กำนันศรีมูล
6. นายบท จิ้มทอง
7. นายเซ็น แสงหาญ
8. นายพา แชเชือน
9. นายสวัสดิ์ แสงหาญ
10. นายสมปอง ปล้องแก้ว