นายเทียนชัย แสงหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/05/2016
ปรับปรุง 09/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 64627
Page Views 115137
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
เลขที่/ชื่อหนังสือ
วันที่ เลขที่หนังสือ ชื่อหนังสือ
ข้อบัญญัติ 2559
11 พ.ค. 59 01 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ข้อบัญญัติ 2560
12 มิ.ย. 61 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 Excel Spreadsheet
รายงานสถานะทางการเงิน
11 พ.ค. 59 10 งบประจำปี 58
โคลงสร้างการบริหาร
11 พ.ค. 59 01 แบบโครงสร้าง อบต.น้าก้อ
แผนการพัฒนาตำบล
12 พ.ค. 59 05 แผนการดำเนินงาน 57
12 พ.ค. 59 04 แผนการดำเนินงาน 56
12 พ.ค. 59 03 รายงานการติดตามและประเมินผลงาน
12 พ.ค. 59 02 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
12 พ.ค. 59 01 แผนพัฒนา 3 ปี 59-61
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ