นายเทียนชัย แสงหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/05/2016
ปรับปรุง 21/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 31240
Page Views 46928
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
เลขที่/ชื่อหนังสือ
วันที่ เลขที่หนังสือ ชื่อหนังสือ
ข้อบัญญัติ 2559
11 พ.ค. 59 01 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
รายงานสถานะทางการเงิน
11 พ.ค. 59 10 งบประจำปี 58
โคลงสร้างการบริหาร
11 พ.ค. 59 01 แบบโครงสร้าง อบต.น้าก้อ
แผนการพัฒนาตำบล
12 พ.ค. 59 05 แผนการดำเนินงาน 57
12 พ.ค. 59 04 แผนการดำเนินงาน 56
12 พ.ค. 59 03 รายงานการติดตามและประเมินผลงาน
12 พ.ค. 59 02 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
12 พ.ค. 59 01 แผนพัฒนา 3 ปี 59-61
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ