นายเทียนชัย แสงหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/05/2016
ปรับปรุง 22/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 69971
Page Views 126903
 
สมาชิกสภา

นายเสวย ขนุนใหญ่
ประธานสภา

นายวุฒิพงษ์ สีสิน
รองประธานสภา

นางภัทรภร สมศรี
ส.อบต. ม.1

นายมงคล แสงหาญ
ส.อบต. ม.1

นายนเรศ แสนฝั้น
ส.อบต. ม.2

นายวุฒิชัย จันชุ่ม
ส.อบต. ม.2

นางวรรณา สีสิน
ส.อบต. ม.3

นางเฉลิมขวัญ โป้แล
ส.อบต. ม.4

นางสมร แก้วดวงดี
ส.อบต. ม.4

นางทิพงรรณ กางพรม
ส.อบต. ม.5

นางเบญจมาศ ดอนหม้อ
ส.อบต. ม.5

นางทองใหม่ แก้วกัญญา
ส.อบต. ม.6

นายประเทือง บุตตะโคต
ส.อบต. ม.6

นางวาสนา หมื่นอ่อน
ส.อบต. ม.7

นายบุญเพ็ง สายคำแต่ง
ส.อบต. ม.7

นายสัมฤทธิ์ แก้วสายตา
ส.อบต. ม.8

นายอนุรักษ์ นวลน้อม
ส.อบต. ม.8

นายสมชาย ปลาสร้อย
ส.อบต. ม.9

นายสฤษธิ์ แก้วโยธา
ส.อบต. ม.9

นายวันทา ก้อนคำ
ส.อบต. ม.10

นายอนันต์ เลื่อนลอย
ส.อบต. ม.10

นายสมเดช จันอุดร
ส.อบต. ม.11

นายสำริศ จีแจ่ม
ส.อบต. ม.11

นายเดชา วงศ์มณี
ส.อบต. ม.12

นายจันทร์ ปุงแก้ว
ส.อบต. ม.13

นายบุญชะริ สิงห์รักษ์
ส.อบต. ม.13