นายเทียนชัย แสงหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/05/2016
ปรับปรุง 21/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 31268
Page Views 46960
 
สมาชิกสภา

นายเสวย ขนุนใหญ่
ประธานสภา

นายวุฒิพงษ์ สีสิน
รองประธานสภา

นางเกศราภรณื สมศรี
ส.อบต.ม.1

นายมงคล แสงหาญ
ส.อบต.ม.1

นายนเรศ แสนฝั้น
ม.2

นายวุฒิชัย จันชุ่ม
ม.2

นางวรรณา สมพันธ์
ม.3

นางเฉลิมขวัญ โป้แล

นางสมร แก้วดวงดี
ม.4

นางทิพงรรณ กางพรม
ม.5

นางเบญจมาศ ดอนหม้อ
ม.5

นางทองใหม่ แก้วกัญญา
ม.6

นายประเทือง บุตตะโคต
ม.6

นางวาสนา หมื่นอ่อน
ม.7

นายบุญเพ็ง สายคำแต่ง
ม.7

นายสัมฤทธิ์ แก้วสายตา
ม.8

นายอนุรักษ์ นวลน้อม
ม.8

นายสมชาย ปลาสร้อย
ม.9

นายสฤษธิ์ แก้วโยธา
ม.9

นายวันทา ก้อนคำ
ม.10

นายอนันต์ เลื่อนลอย
ม.10

นายสมเดช จันอุดร
ม.11

นายสำริศ จีแจ่ม
ม.11

นายเดชา วงศ์มณี
ม.12

นายจันทร์ ปุงแก้ว
ม.13

นายบุญชะริ สิงห์รักษ์
ม.13