นายเทียนชัย แสงหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/05/2016
ปรับปรุง 12/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 42014
Page Views 68235
 
บริหารงานท้องถิ่น

นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำนลน้ำก้อ


รองปลัด

นางสาวรุจา จิราศักดิ์เกษม
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวปรียาวดี ถองทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางภาพิชมนท์น พรมแดง
ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จ.ส.อ.ชุติเทพ เอี่ยมสุภาษิต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวอาภัสรา กองทอง
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวอุไรวรรณ แสงหาญ
ผช.นักพัฒนาชุมชน

นายขวัญชัย วงษ์แหวน
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายดำรงค์เกียรติ ด้วงพรม
ผช.นักวิชาการเกษตร

นายทศพร อนุแก้ว
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

นายวีรยุทธ คล้ายผา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายศุภชัย แสงหาญ
พนักงานขับรถยนต์

นายคำพวน จันทร์ภูเขียว
นักการภารโรง

นายสมบัติ อินงาม
คนงานทั่วไป

นายอุทัย ชุมเย็น
คนงานทั่วไป