นายเทียนชัย แสงหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/05/2016
ปรับปรุง 18/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 54898
Page Views 99684
 
สำนักปลัด

นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำนลน้ำก้อ

นายวิษณุ บุญประดิษฐ์
รองปลัด

นางสาวรุจา จิราศักดิ์เกษม
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวปรียาวดี ถองทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จ.ส.อ.ชุติเทพ เอี่ยมสุภาษิต
เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัย

นางพุดพิชญา แสนสะอาด
นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวอุไรวรรณ แสงหาญ
ผช.นักพัฒนาชุมชน

นายดำรงเกียรติ ด้วงพรม
ผช.นักวิชาการเกษตร

นางภาพิชมนท์น พรมแดง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายขวัญชัย วงษ์แหวน
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวอาภัสรา กองทอง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายวีรยุทธ คล้ายผา
พนักงานขับรถขยะ

นายศุภชัย แสงหาญ
พนักงานขับรถยนต์

นายทศพร อนุแก้ว
พนักงานขับรถน้ำ

นายคำพวน จันทร์ภูเขียว
นักการภารโรง

นายเทียนชัย กาศจันทร์
คนงานทั่วไป

นายวิษณุ โสภาเถร
คนงานทั่วไป